podpořili nás
Wilson & Partners logo

Advokátní kancelář Wilson & Partners nepodporuje prodloužení koncipientské praxe na 5 let. Máme za to, že za 3 roky by si měl koncipient být s to osvojit dostatek dovedností a znalostí aby jako advokát obstál, a zda tomu tak v každém individuálním případě skutečně je, by se mělo ověřit u objektivních a standardizovaných advokátních zkoušek. Pokud úroveň současných absolventů tříleté koncipientské praxe není dostatečná, pak je třeba zkvalitnit proces jejich vzdělávání, nikoli je trestat prodlužováním jejich praxe, která není efektivní.

Vyskočil, Krošlák a spol., advokátní a patentová kancelář logo

Vyskočil, Krošlák a spol. Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol. nepovažuje připravovanou novelu zákona o advokacii za šťastnou. Je jistě zřejmé, že jediným důsledkem schválení novely v navrhované podobě by bylo rigidní omezení soutěže, které by nijak nepřispělo ke zlepšení kvality právních služeb. Řešení některých problémů existujících v souvislosti s výchovou advokátních koncipientů je potřeba hledat spíše v posilování kvality jejich průpravy, než v prodlužování její lhůty, a není vhodné takto řešit déletrvající nečinnost ČAK v této oblasti.

Mgr. Václav Láska

Shrnu-li to, navrhované změny mi přijdou silně negativní, které pokřiví soutěžní vztahy mezi advokáty a uzavřou přístup do advokacie pro mladé lidi s „nedostatečným finančním zázemím“. Celé vyjádření Mgr. Lásky si můžete přečíst ZDE

JUDr. Jaroslav Truneček
Český helsinský výbor (Czech Helsinki Committee) logo