novinky
news

Rádi bychom vás informovali, že dne 3.11.2012 bylo založeno Sdružení advokátních koncipientů, o.s., které vzniklo v reakci na uvažované změny zákona o advokacii. Ty by dle našeho názoru významně zhoršily kvalitu poskytovaných právních služeb v ČR a postavení advokátních koncipientů.

Sdružení má za cíl reprezentovat advokátní koncipienty a studenty právnických fakult v celé ČR, a to zejména při jednáních s Českou advokátní komorou a Ministerstvem spravedlnosti. Zájmem sdružení je zkvalitnění praxe advokátních koncipientů, jejich pracovních podmínek a přípravy na výkon advokacie.

(přidáno 5.11.2012)
kontakty
Sdružení advokátních koncipientů, o.s.
Šternberkova 8
170 00 Praha 7

Předseda přípravného výboru:
Mgr. Martin Nedvěd

tel.: 724 222 267
martin.nedved@advokatni-koncipienti.cz

fcb